CMK Madde 244 Gaibin Tanımı

Gaip ne demek sorusuna hukuki anlamda bakıldığında ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş yahut kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık olması durumunda, mahkemenin kişinin gaipliğine karar vermesi şeklinde yanıtlayabilir. Gaiplik durumunda yapılabilecek Farklı işlemler bulunmaktadır.

Gaip Nedir?

  • Bulunduğu yer bilinmeyen ya da yurtdışında bulunsa da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen, getirilmek adına uygun bulunmayan sanık gaip sayılmaktadır.
  • Gaip hakkında duruşma açılması mümkün olmadığından mahkeme delillerin ele geçirilmesi ya da korunması amacıyla gerekli işlemleri başlatacak ve yapacaktır.
  • Yapılacak olan bu işlemler naip hakim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir olması sebebiyle önemlidir.
  • İşlemler esnasında sanığın müdafi veya kanuni temsilcisi yahut eşi hazır olarak bulunabilir. gerektiği durumlarda mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi de istenebilmektedir.

Bulunduğu yer bilinmeyen de yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen ya da getirilmesi uygun bulunmayan sanığın gaip sayılması durumunda kural olarak kendisine ulaşılamayan bir sanığın söz konusu olduğu bilinmektedir. Bu durumlarda sanık, hakkında yargılama yapılmakta olduğunun farkında olmayabilir. Mahkeme gaip kişinin yüzünü bile görmemiş olması sebebiyle gıyabında savunmasız olarak yargılayıp mahkum etmeyi kabul etmemektedir. Dolayısıyla tasarı gaiplik halinde yalnızca delilleri muhafaza altına alınmasıyla getirilmesini öngörmüştür ve böylelikle gıyapta hüküm verilmesine izin vermemektedir.

Gıyap ifadesi sanığın yokluğu durumunu ifade etmek için kullanılır. Ancak sanığın yokluğu kavramı gaiplik durumundan farklıdır. Bunun yanı sıra gaiplik durumu kaçak yani firari olmaktan da daha farklı bir durumdur. Hakkında yapılan yargılamanın sonuçsuz kalmasına neden olmak amacı ile mahkeme tarafından kendisine ulaşılmasını sağlayan kişilere kaçak denilmektedir. Dolayısıyla gaiplik ile Kaçakçılık arasında büyük bir fark olduğu bilinmelidir. Gaiplik söz konusu olduğunda durum bilinçli bir şekilde yaratılmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir