Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Cezasızlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Kendini koruyamayan çocuklar cinsel istismar suçlarının hedefidir. Cinsel istismar mağduru çocuk kavramı, yasa tarafından henüz 18 yaşını doldurmamış kişi olarak tanımlanmaktadır.

Cinsel İstismar Suçu Nedir?

Kanun, suç mağduru çocuklar için yaşa dayalı ayrımcılık öngörmektedir. Cinsel istismar suçları, 15 yaşını doldurmuş ancak eylemlerinin hukuki sonuçlarından veya sonuçlarından habersiz çocuklara karşı işlenmektedir.

Bu ayrımlara dayanarak, yasanın, cinsel istismar suçlarının cezalandırılmasına, yasal sonuçların tanınmasından ve eylemlerinin anlamından yoksun hissedenlere göre daha fazla vurgu yaptığı söylenebilir. Kanun, cinsel istismar suçlarının faillerine ilişkin nitelendirmeyi gerektirmemiştir. Herkesin işleyebileceği bir suçtur. Fail, mağdurla karşı cinsten veya aynı cinsiyetten olabilir. İstismarcılarla ilgili tek özel durum, onların da çocuk olmaları gerektiğidir. Taciz düzeyi aynı kalırsa ve suçun faili bir çocuksa, soruşturma mağdur veya velisi tarafından ihbara tabi olacaktır. Temel cinsel istismar biçimlerinin yasal cezası 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak mağdur 12 yaşından küçük ise ceza 10 yıl veya daha fazla olabilir.

Cinsel istismar suçunu işlemenin bir başka biçimi de, temel suç türlerinden daha az ceza gerektiren tacizdir. Taciz ve istismar arasındaki en büyük fark, tacizin sürekli ve yüzeysel olmamasıdır. Taciz düzeyinde kalan cinsel istismar suçları, mağdurun çocuğuyla fiziksel temas kurma girişimlerini içermektedir. Ancak bu temasın cinsel istismar suçlarının temel biçimlerinin ortaya çıkmasına yetmeyecek düzeyde olması gerekmektedir.

Cinsel istismar suçları özellikle 18 yaşın altındaki çocuk bireyleri kendini savunamayacak düzeyde olan bireyleri korumak amacıyla düzenlenmiştir. Cezaya tabi suçlar arasında tutulmakta olan cinsel istismar suçları 8 yıldan 15 yıla kadar düzenlenebileceği gibi ceza süresinin daha fazla olabileceği suçlar arasında bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir