Mazbut Vakıflar

Kurucuları ve mütevellileri ölmüş, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sevk ve idare edilen vakıflardan 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 3’üncü maddesindeki tanımlamaya göre; Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Maddesinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yönetilen vakıfları ifade etmektedir. Cumhuriyet’in kurulmasından ve Medeni […]

Daha fazlasını oku… from Mazbut Vakıflar

Kamu Yararına Çalışan Dernekler

Ülkemizde, farklı hükümetlerin farklı dönemlerde dernek ve vakıfları destekleme nedenleri çok boyutludur. Genel itibariyle artan devlet büyüklüğünü küçültme çabaları, bu gönüllü kuruluşlarında bazı mal ve hizmetleri daha ucuza sağlayabilmeleri üçüncü sektörün büyümesine etken olmuştur. Dernek ve vakıflar bir sivil toplum örgütü olarak da, bireyler ve devlet arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Bunca saydığımız yararların yanında, […]

Daha fazlasını oku… from Kamu Yararına Çalışan Dernekler

Özel Kanunlarla Her Türlü Vergiden Muaf Tutulan Dernekler

Ülkemizde kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan en eski teşekkül, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Türkiye Kızılay Derneği)’dir. Bu dernek kamu yararına çalışma statüsünü, 1913 tarihinde kazanmıştır. Halen bu statüsü devam edip, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç Ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunda sayılan beş dernekten biridir. Bu dernekler ( 1606 […]

Daha fazlasını oku… from Özel Kanunlarla Her Türlü Vergiden Muaf Tutulan Dernekler

Ağ Ve İnternet Kavramları

Ağ, bilgisayarlar arasında bağlantı sağlayan ve aralarında veri aktarımına olanak tanıyan teknik alt yapıyı ifade eder. Ağlar, açık ve kapalı olmak üzere iki gruba ayrılır. Kapalı ağlar, dışarıdan katılımın söz konusu olmadığı veya ön izne tabi olduğu sınırları belirli ağlardır. Merkezi şekilde örgütlenmiş olan kapalı ağlar diğer ağlardan yalıtılmıştır. Kapalı ağlar kendi içlerinde, intranet ve […]

Daha fazlasını oku… from Ağ Ve İnternet Kavramları

Bankacılıkta Kullanılan Bilişim Araçları Ve Sahte Kart Yapımında Kullanılan Cihazlar

Mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere üye işyerlerine kurulan kart kabul cihazı olarak bilinen POS (Point Of Sale) (Satış Noktası Terminali); kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların oto kontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak […]

Daha fazlasını oku… from Bankacılıkta Kullanılan Bilişim Araçları Ve Sahte Kart Yapımında Kullanılan Cihazlar

Bilişim

Bilgisayar; “programlara ve verilen komutlara göre işlem yapan, otomatik olarak çalışan, sıralı işlem yapan, verileri depolama, işleme tabi tutma, tasnif ve terkip etme, iletme özelliklerine sahip olan, elektronik ya da manyetik akımlarla çalışan, mantıklı sonuçlar üreten, programlanabilen, genel amaçlı kullanılabilme özelliklerine sahip elektronik cihazlar” şeklinde tanımlanmıştır. Genel olarak bilişim suçları ile ilgili tüm eserlerde de […]

Daha fazlasını oku… from Bilişim

Denek Ve Vakıfların Veraset Ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu

Bir servet vergisi türü olan veraset ve intikal vergisinin konusu, veraset yoluyla veya herhangi bir şekilde olursa olsun, karşılıksız olarak bir kişinin mal varlığından diğer bir kişinin mal varlığına intikal eden gayrimenkul veya menkul mallardır (TEKİN, 1992, s.337). Servetten alınan vergileri, mülkiyetin sürmesi nedeniyle alınan vergiler ve servetin el değiştirmesi nedeniyle alınan vergiler olarak ikiye […]

Daha fazlasını oku… from Denek Ve Vakıfların Veraset Ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu

Dernek Ve Vakfın Karşılaştırılması

Türkiye’de dernek ve vakıflar, son olarak 08.12.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na tabidir. Dernek ve vakıflar kendi kanunlarından ve bu kanundan kaynaklanan bazı farklı özelliklere sahiptir. Dernekler, en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturduğu bir tüzel […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakfın Karşılaştırılması

Dernek Ve Vakıfların Harçlar Kanunu Karşısındaki Durumu

Harç bazı yönleriyle vergiye benzeyen; fakat birçok noktada vergiden ayrı özellikler taşıyan, belli ölçüde hizmetlerin maliyetine katılma amacıyla sadece devlet tarafından üretilen hizmetlere konulmuş, bir kamu geliridir. Harçlar Kanunu, merkezi idare tarafından alınacak harçları dokuz ana başlıkta toplamıştır, bu kanuna göre alınacak harçlar (492 sayılı HK, Md. 1): Trafik harçlarıdır. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 59’uncu […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Harçlar Kanunu Karşısındaki Durumu

Dernek Ve Vakıfların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu

Bahsettiğimiz konuların haricinde, dernek ve vakıfların eğitim, sağlık gibi bir takım hizmetleri bedelsiz yerine getirmeleri halinde; bu faaliyetler dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak kabul edilmeyecektir. Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılan masrafların, hizmet verilenlerden tahsil edilmesi ya da bu kişilerden bağış adı altında bir bedel karşılığı ile yapılması durumunda iktisadi işletme oluşacak ve […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu