Boşanmada Kusur Nedir, Neler Kusur Sayılır?

Boşanma davaları için kusur değerlendirilmesi, somut olaylara göre yapılır. Boşanma ile ilgili en sık sorulan soruların arasında ise neler zina sayılır gelmektedir.

Boşanmada Kusur Nedir?

Evlilik sürecince eşler birbirine karşı sadakat yükümlülüğü ve evlilik birliğinin doğurduğu yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uygun davranmayan evliliklerin kısa süre içerisinde bittiği görülmektedir. Evlilik birliği sürecince sadakat ya da diğer yükümlülüklere aykırı davranışlar boşanmada kusur olarak kabul edilmektedir.

Boşanma sebepleri ve boşanma davaları esnasında kusur kabul edilen haller 4721. sayılı Türk Medeni Kanununun 161. maddesi ve devamında düzenlenmiştir.  

Boşanmada Kusur Sayılan Haller

Boşanmada kusur sayılan hallerin belirtilmiş olduğu görülmektedir. Ancak kusur sebepleri yalnızca kanunda belirtilen haller ile sınırlı değildir. Somut olayların her birinin farklı olması sebebiyle kusur kabul edilecek hallerinde değişkenlik gösterdiği görülmektedir.

Özetle boşanmada kusur olarak kabul edilen hallerin arasında;

 • Eşlerden birinin zina gerçekleştirilmesi,
 • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etme amacıyla davranışlarda bulunması veya pek kötü muamelede bulunması,
 • Eşler arasında ağır derecede onur kırıcı davranışların meydana gelmesi,
 • Eşlerden birinin bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürdürmeye devam etmesi,
 • Eşlerden bir tarafın evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi yani ortak konutu terk etmesi,
 • Eşlerden birinin akıl hastalığı yaşaması,
 • Eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı olacak şekilde davranışlarda bulunması,
 • Eşlerden birinin partilerine karşı fiziksel, ekonomik, psikolojik veya sosyal ya da cinsel şekilde şiddet uyguluyor olması,
 • Eşlerden birinin ya da her ikisinin de evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınıyor olması bulunmaktadır.

Boşanma davalarında kusur sayılan haller boşanmada erkeğin hakları ya da kadının hakları üzerinde değişiklik göstermemektedir, dolayısıyla benzer olmaktadır. En genel tanımıyla boşanma sebepleri partnerlerin birbirine karşı gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Kanuna göre kusur sayılan sebepler hem kadın hem de erkekler için geçerlidir.

Boşanmalarda kusur hususu özellikle boşanma çekişmeli şekilde gerçekleşiyorsa gündeme gelmektedir. Kusuru daha fazla olan eş tarafından açılmış olan davalarla bile hakimin kararı boşanma yönünde olabilir. Boşanma davasının kusur oranı fazla ya da az olan eş tarafından açılmış olması hakimin boşanma kararında etki eden etkenlerin arasında bulunmamaktadır.

Fakat boşanma anlaşmalı bir dava olarak gerçekleşiyorsa hakim kusur incelemesinde bulunmamaktadır.

Boşanma davaları ile ilgili en sık sorulan soruların arasında hangi hallerde boşanma olmaz sorusu gelmektedir. Boşanmanın geçersiz sayılacağı durumların arasında;

 • Davayı açan tarafın davasından vazgeçmesi,
 • Davacı tarafın avukat ile temsil edilmemesi veya duruşmalarına katılmaması,
 • Davacı tarafın, karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlaması bulunmaktadır.

Boşanma Davalarında Kusurun Belirlenmesi, Tam ve Eşit Kusur Hali

Boşanma davalarında kusurların belirlenmesi taraflarca ileri sürülen delillere göre gerçekleşmektedir. Kusur belirlenmesinde dikkate alınacak her türlü delil bu aşamada oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kusur belirlenmesinde özellikle tanık anlatımları dikkate alınır. Karşı tarafın kusurları olduğunu dile getiren ve bunu kanıtlamaya çalışan tarafın detayları ileri sürmesi gerekir. Dilekçe aşaması sonlandırdıktan sonra yeni bir delilin ileri sürülmesi mümkün değildir.

Boşanma davalarında taraflar eşit derecede kusurlu olabilir. Bu gibi durumlarda davalı taraf boşanmak istemese dahi hakimin kararı boşanma yönünde olabilir. Bu gibi durumlarda boşanan kadının ve boşanan erkeğin hakları eşit olabilir.

Boşanma davalarında tam kusurlu olan davalı eş dezavantajlı konumda bulunmaktadır. Eğer davacı tam kusurlu ise boşanma talebinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Türk Medeni Kanunun 161. ile 165. maddeleri arasında özel boşanma sebeplerinin düzenlendiği görülmektedir. Bu sebepler söz konusu olduğunda kişiler tam kusurlu kabul edilir. Özel boşanma sebeplerinin arasında ise zina çeşitleri, hayata kast, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir