Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma, kanuna uygun evliliklerin, hukuksal nedenlere dayanarak, mahkeme kararıyla evliliğin sonlandırılmasıdır. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki farklı şekilde boşanma gerçekleşmektedir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durum Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Evlilik kurumunu yürütemeyeceklerini anlayan eşlerin, boşanma konusunda hem fikir olmaları, bunu bir anlaşma protokolüyle imza altına almalarıyla mahkemeye başvurmaları anlaşmalı boşanma olarak kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiş olup, TMK'nın boşanmanın genel sebeplerinden alt başlıklarından birini oluşturmaktadır.

Anlaşmalı boşanmadan bahsedebilmek için her iki tarafın da boşanma konusunda her konuda aynı düşüncede olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda eşlerden biri veya ikisi avukat tarafından temsil edilseler dahi, mahkemede ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir. Çünkü, protokolde yer alan hususları kendi iradeleriyle imzaladıklarını hakime bildirmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Eşler kendi aralarında anlaşıp, anlaşmalı boşanma davası açsalar da, mahkemenin bu davayı kabul edebilmesi için kanunda belirtilen (TMK 166/3) şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde taraflar ne kadar isteseler de anlaşmalı boşanma davası açamıyorlar. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için şu şartların tamamının gerçekleşmesi gerekmektedir;

  1. Evlilik ilişkisi en az 1 yıl sürmelidir. Bu süre resmi evliliğin, yani evliliğin resmiyet kazandığı günden itibaren başlamaktadır. Nişan, düğün töreni gibi tarihler resmi süreyi kapsamamaktadır. Eşlerin ayrı yaşamaları da bu süreyi etkilememektedir. Resmi nikahtan itibaren en az bir yıl süre geçtikten sonra anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir.
  2. Eşler ortak dilekçeyle mahkemeye başvurmalı veya bir tarafın açtığı davayı diğer taraf kabul etmelidir. Eşlerin birlikte dilekçe verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Aralarında anlaştıkları için sadece birisinin dilekçe sunarak, dava açması yeterlidir. Burada dikkat edilecek husus, diğer tarafın bütün koşullarıyla birlikte boşanmayı kabul etmesidir.
  3. Taraflar hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamalıdır. Anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafın da hakim karşısında bulunmaları gerekmektedir. Hakim, her iki tarafın da kendi iradeleriyle boşanmaya karar verdiklerine kanaat getirmelidir. Bunu da her iki tarafı dinleyerek yapacaktır. Taraflardan birinin avukatı olsa bile, avukat, müvekkilinin yerine konuşamaz. Taraflar boşanma iradelerini kendi açıklamaları gerekmektedir.
  4. Hakim, boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumu ile ilgili düzenlemeyi uygun bulmalıdır. Bunu görebilmesi de ancak anlaşma protokolüyle gerçekleşmektedir. Taraflar anlaşma protokolüyle, maddi-manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti, çocuklarla görüşme tarihleri gibi hususlarda anlaşmaya varabilirler. Bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunması gerekmektedir.

Hakim gerek görürse, şartlarda değişiklik yapabilir, yeni düzenlemeler getirebilir. Hakimin getirdiği yeni düzenlemenin taraflarca kabul edildiğinde anlaşmalı boşanma gerçekleşecektir. Aksi taktirde dava, çekişmeli boşanmaya dönecektir. Fakat, genellikle taraflar anlaşma şartlarını kabul ettiklerinden böyle bir durum pek görülmemektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Evlilik kurumunu bitirmekte kararlı olan eşler, kendi aralarında anlaşmaya varıyorlar. Evlilik süresinde elde edilen maddi kazanımlar, gayrimenkuller, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve nafaka gibi konularda kendi aralarında paylaşımda bulunuyorlar. Bunu da bir kağıda dökerek, resmiyet kazandırıyorlar. Hazırlanan bu kağıda anlaşma protokolü denmektedir.

Anlaşma protokolü, boşanma dilekçesinin bir eki konumundadır. Boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleşmesinde önemli bir etkendir. Hakim bu sözleşmeye bakarak, karar vermektedir. Hakim, protokolü inceleyerek, tarafları dinleyerek, gerek gördüğü durumda tarafların ve çocuğun/çocukların menfaatini dikkate alarak müdahale edebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalıdır?

Protokole neler yazılması gerektiği, yer alması gereken zorunlu hususlara yönelik Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı bulunmaktadır. 2019/ 5910 Esas, 2019 / 9191 Karar sayılı 25.09.2019 tarihli kararda kısaca;

"Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için taraflar, boşanmanın mali sonuçları, çocuğun/çocukların durumunu gösterir bir anlaşmayı hakim onayı sunmaları gerekmektedir. Hakim de bu anlaşmayı onayladığı taktirde boşanma gerçekleşecektir. " hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte protokolde özetle;

-Çocuğun velayeti,

-Çocuğa ödenecek iştirak nafakası,

-Eşe ödenecek yoksulluk nafakası,

-Çocukla görüşülecek tarihler, saatler,

-Evlilik süresince edinilen taşınmazların, ev eşyalarının, malların paylaşımı,

- Kanuna aykırı olmamak kaydıyla ev kirası ödenmesi, kredi borcunun kim tarafından ödeneceği gibi özel hususlar da yer almalıdır.

Protokole yazılacak hususlar tarafların ihtiyaç ve taleplerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle protokolün çok dikkatli ve bütün detaylar düşünülerek hazırlanmalıdır. İnternetten indirerek veya anlık olarak, iyice düşünülmeden hazırlanmalıdır. Çünkü, imzalar atıldıktan sonra ileride birçok etkileri olacaktır. Birçok anlaşmalı boşanma tarafı eksik ve yanlış hazırlanan protokollerden dolayı hak kaybı yaşayabilmektedir. Bu nedenle, ileride hak kaybına uğramamak adına uzman bir boşanma avukatı yardımı almanız yararınızadır. Böylece hassas geçen bu süreyi hem hak kaybetmeden hem de hızlı bir şekilde atlatmış olursunuz.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Hangi Mahkemeler Bakmakla Görevlidir?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2016/ 1296 Esas, 2017 / 8238 Karar sayılı 13.12.2017 tarihli kararıyla boşanma davalarında tek yetkili Aile Mahkemeleridir. Ancak tarafların yaşadıkları yerde Aile Mahkemesi bulunmadığında dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, avukat aracılığıyla da açılabileceği gibi eşler ortak bir dilekçeyle veya bir eşin başvurusuyla da açılabilmektedir. Avukat aracılığıyla dava açılacaksa, avukat isteminde bulunan taraf, vekalet vererek, davanın açılmasını sağlamaktadır. Diğer tarafın avukat tutma zorunluluğu yoktur.

Avukat aracılığıyla veya eşler kendi aralarında anlaşmalı boşanma protokolü düzenlerler. Bunun akabinde avukat veya eşler/eş Aile Mahkemesine dilekçe ile başvurur. Davanın açılmasıyla birlikte mahkeme tarafından Tensip Zaptı hazırlanır. Taraflara duruşma günü tebliğ edilir. Davanın kısa sürede sonuçlanması ve tek celsede boşanma gerçekleşmesinde avukatın rolü büyüktür. Bu gibi durumlarda mahkeme en geç bir ay içinde duruşma günü verebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda mıdır?

Anlaşmalı boşanma davasının en büyük özelliği her iki tarafın da mutlaka hakim karşısında bulunmasıdır. Taraflar avukatlarla temsil edilseler dahi, anlaşmalı boşanmanın şartları arasında yer alan kendi iradelerini sunmaları nedeniyle, duruşma günü hazır bulunmaları gerekmektedir. Aksi taktirde boşanma gerçekleşmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutma Zorunluluğu Var mıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu olmamakla birlikte, boşanmadan sonra maddi ve manevi hak kaybı yaşanma, kendini iyi savunamama riski nedeniyle uzman bir avukat yardımı şarttır. Anlaşma protokolü birçok prosedürü ve ince detayları barındırdığından uzman yardımı almadan hazırlanması yanlış olacaktır. Sadece bir tarafın değil her iki tarafın da ileride herhangi bir sorun yaşamaması adına boşanma alanında uzman bir avukata başvurmaları önemlidir.

İnternetten indirilen hazır anlaşma protokolü örnekleri veya "arzuhalci" olarak nitelendirilen kişilere yazdırılan dilekçe veya protokoller tarafların aleyhine olabilmektedir. Bu riske ve zaman kaybına girmek yerine uzman bir avukat aracılığıyla sürecin yönetilmesi her iki tarafın da salahiyeti açısından faydalı olacaktır. Çünkü, bütün işlemlerde avukatın hukuki, hatta cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca süreci avukatın yönetmesi, bu hassas dönemin hızlı ve zararsız şekilde atlatılmasını sağlayacaktır.

Comments

Showing 1-7 of 7 items.

asdad a*d*s*@c.com

×A comment has been added and is awaiting validation
evrak.org
Dashboard
Documents
Blogs
FAQ
admin
Category : test

2022-Mar-30 73 aa

aa
aa

Comments
6 öğenin 1-6 arası gösteriliyor.
asd a*[email protected]
2022-04-05 08:15:39
asdasd
asd a*[email protected]
2022-04-05 08:15:32
asdasd
asd a*[email protected]
2022-04-05 08:15:25
yes
asdasd a*d*s*@sd.com
2022-04-05 08:15:10
ete
eenes a*[email protected]
2022-04-05 08:14:58
asdasd
eenes e*s*p*@gmail.com
2022-04-03 09:04:25
asdasdasd
Write comments
Author
Email
Phone
Content

asd a*[email protected]

asdasd

asd a*[email protected]

asdasd

asd a*[email protected]

yes

asdasd a*d*s*@sd.com

ete

eenes a*[email protected]

asdasd

eenes e*s*p*@gmail.com

asdasdasd

Write comments