Babalık İzni Nedir?

Babalık izni, eşi Türkiye’de doğum yapan babalara verilen izindir. Ebeveyn izni yasal bir haktır. Doğum yapan erkek söz konusu olmasa da bu izin doğum izni kapsamında değerlendirilebilir.

Babalık İzni Nedir, Hangi Şartlarda ve Ne Kadar Süre ile Verilir?

Babalık izni, babaların eşleri ve çocukları ile vakit geçirebilmeleri için erkek işçilere verilen ücretli muafiyet iznidir. Halk arasında babalık izni olarak bilinen bu izin, kanunda doğum izni olarak adlandırılmakta ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde memurlar için düzenlenmektedir. Çalışanlar için, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin eklenmesiyle bu görevi yerine getirmektedir. Babalık izni almak isteyen erkek memurlar veya işçiler çalıştıkları kuruma başvurarak babalık izni alabilirler. Babalık izni kaç gün sorusunun cevabı ise babanın çalıştığı yere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Babanın memur, işçi veya asker olması, uyması gereken kanunların değişiklik göstermesine neden olur. Bunun yanı sıra babalık izin süreleri ilgili mevzuatta farklı şekilde düzenlenmiştir. Yasal çocuk bakım izni süresi aşağıdaki gibidir;

  • 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre bu memurun izni 10 gündür.
  • İşçiler için kanunun ilgili hükümleri; babalık izni gün sayısı anne veya babanın, eşin, erkek veya kız kardeşin veya çocuğun evlenmesi, evlat edinilmesi veya vefatı halinde 3 gün, babanın eşinin doğumu halinde ise 3 gündür.
  • Taşeron işçileri için bu izin süresi 5 gündür. Türk Silahlı Kuvvetleri Yetkilendirme Kararnamesine göre askerlerin babalık izin süresi 10 gündür.
  • 4B çalışanları sözleşmeli çalışma prensibi gereği 10 gün izinlidir. Sözleşmeli personel için bu izin, sözleşmeli işçinin talebi üzerine, eşin doğum yapması halinde 10 gün şeklinde belirlenebilir.

Bu aşamada pek çok kişi babalık parası ne kadar konusunda da merak duymaktadır. Ebeveyn izni, ücretli izindir. Hem memurlar hem de işçiler bu izni ücretli olarak alabilirler. Yani eşleri doğum yapmış erkek işçilere izinliyken çalışıyormuş gibi ücret ödenir. İşverenlerin ebeveyn izni sırasında ücretleri kesmesi tamamen hukuka aykırı ve haksız bir davranıştır. İzinliyken maaşı kesilen bir çalışanın önemli nedenlerle işten çıkarılması suretiyle tazminat davası veya kıdem tazminatı davaları da gündeme getirilebilir. Eşinin doğum yapması durumunda babaya ödenen babalık izni parası ise316 TL olarak düzenlenmiştir. Bu hesap esnasında pek çok kişi 3 ay kaç gündür ya da 10 ay kaç gündür gibi konularda da merak duymaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir