Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası evliliklerini sonlandırmayı düşünen kişilerin tercih edebilecekleri yöntemlerden biridir. En hızlı sonuçlanan davaların arasında bulunan anlaşmalı boşanma davası için gerekli görülen şartlar bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, bir yıl veya daha uzun süredir evli olan bir çiftin mahkemeye dilekçe vermesi veya eşlerden birinin diğerinin boşanma dilekçesini kabul etmesiyle oluşur. Eşler, kendi özgür iradeleriyle, ortak çocukların durumu ve mali sonuçları hakkında üzerinde anlaşmaya varılmış bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarlar.

Hakimin değerlendirmesi sonucunda, düzenlenen sözleşmeye dayalı boşanma protokolünün gerekli şartları sağladığı tespit edilirse, istenen boşanma gerçekleşir. Bu, eşlere kendi şartlarında hızlı bir boşanma fırsatı verir.

Anlaşmalı boşanma davalarında verilen kararların tereddütsüz kesinleşmesi gerekir. Bu durumda ortak boşanma sebeplerinden biri olan “evlilik ilişkisini temelden sarsma” durumunun tespiti önemlidir. Boşanma davasının gönüllü bir karar olup olmadığını belirlemek için, vekâleten ifadeyle bile, bir hakim doğrudan eşi dinlemelidir. Anlaşmalı boşanmanın ön koşulları TMK 166/3. maddesinde belirtilmiştir. Bu şartların sağlanması, özel hukuk sözleşmesi kapsamında kesin boşanma davası açılırken bir zorunluluktur.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Evlilik birliğini sona erdirmeyi düşünen kişiler anlaşmalı boşanma nasıl olur konusunda merak duymaktadır. Evliliğin anlaşmalı boşanma ile sona erdirilebilmesi için karşılanması gereken şartlar;

  • Eşler arasındaki evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
  • Boşanma durumunda eşler mahkemeye birlikte başvurmalı veya bir boşanma başvurusu diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
  • Eşler hakim tarafından yargılanırken özgür iradelerini ifade ettikleri sonucuna varılmalıdır.
  • Diğer eş tarafından kabul edilen anlaşmalı boşanma protokolü bir hakim tarafından onaylanmalıdır.

Aile hukuku davalarına ait ilk derece boşanma davaları aile mahkemesine intikal ettirilir. Başka bir deyişle, boşanma davalarında Aile Mahkemesi yetkilidir. Yargı yetkisi 4787 sayılı kanun ile tanımlanmıştır. Ancak Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi de Aile Mahkemesi olarak görev yapabilir. Adli boşanma için Aile Mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi verilmesi ve taraflarca düzenlenen adli boşanma tutanağının eklenmesi gerekir. Dava açıldıktan sonra mahkeme bir tutanak hazırlayacak ve duruşma tarihini her iki tarafa da bildirecektir. Anlaşma lı boşanma durumunda anlaşmalı boşanma protokolü örneği büyük bir önem taşımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir