Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl cezalar hakkında oldukça merak edilen bir konudur. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak adlandırılmakta olan bu ceza hükümlünün hayatı boyunca devam eder ve sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, mahkumun hayatı boyunca süren katı bir güvenlik rejimine göre uygulanan bir hapis cezası şeklidir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, mahkûmun hayatı boyunca sürer. Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulan katı bir güvenlik rejimini takip eder. Müebbet hapis cezasının uzatılması cezasına çarptırılan herkes, 30 yıl yattıktan sonra iyi işler için cezanın değiştirilmesini talep edebilir.

Ceza Hükümleri ve Güvenlik Önlemlerinin Uygulanmasına Dair Kanun’un 9. Maddesi. Kapalı, yüksek güvenlikli cezaevlerinde infaz edilmektedirler.

Müebbet hapis cezasının infazı, Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun’un 25. maddesinde düzenlenmiştir. Mahkumlar özel odalarda tutulmaktadır. Mahkumlara günde bir saat dışarı çıkma ve egzersiz yapma hakkı verilir. Risk ve güvenlik gerekliliklerine tabi olarak iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde gösterilen çabalar ve iyilikler; mahpusların aynı birimde kalan mahpuslarla teması sınırlamalarına ve dışarıda egzersiz yapmalarına daha fazla zaman ayırmalarına izin verilebilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Uygulaması

Tutuklular, ikamet yerlerinin izin verdiği ve kurulun uygun göreceği her türlü sanatsal veya mesleki faaliyette bulunabilirler. Hükümlü, kurum yönetim kurulunun uygun görmesi halinde 15 günde bir 10 dakikaya kadar telefon görüşmesi yapabilir. Mahpus eşleri, altsoyu, kardeşleri ve yasal vasileri, belirlenen gün, saat ve koşullarda 15 gün aralıklarla günde en fazla bir saat ziyaret edebilirler. Mahkumlar cezaevi dışında çalıştırılamaz ve çalıştırılmalarına izin verilmez. Mahpuslar, tesisin iç tüzüğünde belirtilenler dışında spor veya rehabilitasyon faaliyetlerine katılamazlar. Hükümlülerin cezalarının infazı hiçbir surette kesintiye uğramaz.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile müebbet hapis arasındaki fark nedir sorusu ise oldukça merak edilmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezası, hüküm giyen kişinin hayatı boyunca devam etse de aralarında birçok fark vardır. İnfaz şekilleri ve indirimlerden yararlanma şartları bu farklar arasında bulunur. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kanun ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle belirlenen sıkı güvenlik rejimine göre uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir